Camera Album – automatické třídění fotek do alb

Fotíte často mobilem? Leží Vám všechny fotky na jedné hromadě? Chcete si udržovat pořádek ve fotogalerii? Camera Album automaticky přesouvá nové fotografie do vybraného alba.

 

Hlavní obrazovkaCamera Album automaticky přesouvá nové fotografie a videa (pořízené jakoukoliv foto-aplikací) do vybraného alba(adresáře). Smyslem je, aby fotografie pořízené telefonem neležely v galerii na jedné hromadě (jak to většinou bývá), ale byly přehledně roztříděné do jednotlivých alb. Vytvořte si více alb (např. Rodinné, Pracovní, Výlet do Paříže, Hory 2014…)  a snadno a rychle mezi nimi před focením přepínejte.

Aplikace je zdarma a v česky.

The app was not found in the store. 🙁

Pozor, nejedná se o fotoaplikaci, aplikace neumí fotit. Fotit můžete tou fotoaplikací, na kterou jste zvyklí (většinou nějakou přímo dodá výrobce telefonu). Camera Album pouze detekuje nově pořízenou fotku a přesune ji do určeného alba.

K přenosu pořízené fotografie/videa nedochází hned, ale až po krátké době (např 1min – možno určit v nastavení). Tuto dobu je možné využít k prohlédnutí náhledu a případnému smazání fotografie.

Widget na domovskou obrazovku

Důležitou součástí aplikace je také widget na domovskou obrazovku telefonu. Zobrazuje, zda je služba zapnutá, jaké album je aktivní a umožňuje alba rychle přepínat. Je dobré umístit tento widget na plochu poblíž ikony fotoaparátu. Po kliknutí na widget se otevře seznam alb, můžete vybrat to, do kterého se mají fotky aktuálně přesouvat.  Můžete také kliknout na album dlouze a z menu zvolit, že chcete album otevřít ve fotogalerie. Widget dále indikuje, zda je přesměrování zapnuto (zelená šipka)Widget umístěný vedle fotoaplikace na ploše

 

Nastavení

V nastavení je  možné určit, zda se přenáší jen fotografie, nebo i videa. Dále je možné nastavit mnoho dalších věcí, např. zda se pořízená fotografie/video z původního místa smažou, jak přesně probíhá detekce nových fotografií apod.

One Comment
Share This