GPS a služby pro zjištění polohy

Některé aplikace (mapy, navigace) potřebují znát Vaši polohu a využívají k tomu GPS modul. V nastavení služeb pro zjišťování polohy jim to můžete zakázat.

Váš přístroj má několik možností, jak zjistit Vaši polohu. Nejpřesnější je to pomocí GPS modulu(s přesností na metry). Nemá li GPS modul, nebo pokud ho zakážete, může určit alespoň přibližnou polohu pomocí Wifi sítí v okolí, nebo pomocí buněk(vysílačů) telefonního operátora, ke kterým je telefon právě přihlášen.

Nejprve stručně k GPS. GPS je kus hardwaru v telefonu, který měří vzdálenost od satelitů na oběžné dráze a pomocí nich počítá Vaši polohu. Díky GPS modulu umí Váš telefon velmi přesně zjistit, kde se nacházíte (tj. zeměpisnou polohu a výšku). GPS nefunguje uvnitř budov, v tunelech apod., prostě telefon musí vidět na oblohu. Chvilku mu také trvá, než se zaměří – spojí se alespoň se třemi satelity (na telefonu to poznáte tak, že ikona spuštěného GPS v horní liště bliká).  Ale pozor, GPS je docela žrout baterie, běžný telefonu normálně vydrží 1-2 dny na jedno nabití, se  spuštěnou GPS tak kolem 4 hodin.

Nastavení Služby pro zjišťění polohy

Tato skupina nastavení vypadá bohužel na každém přístroji  trochu jinak.

Varianty pro různé výrobce a verze

Obvykle se najde v  Nastavení - Osobní - Služby pro zjišťění polohy a vypadá nějak takto:

Nastavení Služby pro zjišťování polohy

Důležité je nastavení Použít satelity GPS, ostatní volbám se budu věnovat jen krátce na konci článku.

Mohou/nemohou aplikace využívat GPS modul

To je základní, co zde můžete povolit/zakázat. Pokud  zaškrtnete Použít satelity GPS, mohou aplikace (mapy, navigace,…) pustit GPS modul a číst Vaši polohu. Zaškrtnutí neznamená, že se GPS hned pustí, jen že si ji aplikace mohou zapnout.

Když tuto volbu zakážete, budou Vás některé aplikace upozorňovat, aby jste jim GPS povolili – např. navigace.

Když volbu povolíte, může se teoreticky stát, že nějaká aplikace pustí GPS, aniž by jste si toho všimli, což bude mít neblahý vliv na baterii telefonu.

Povolit GPS je někdy také na některých přístrojích možné přímo v  Oznamovacím panelu (který vytáhnete z horní lišty):Povolit/zakázat GPS v oznamovacím panelu

Jak se pozná, že GPS modul pracuje

Indikátor běžící GPS je v Oznamovací liště. Pokud tam je, GPS běží. Pokud bliká, modul běží, ale nemá ještě zaměřenu přesnou polohu.Tato ikona se objeví, pokud je GPS puštěna

Wifi a služba určování polohy Google

Další volby v tomto nastavení jsou trochu zmatené, v každé verzi Androidu se jmenují a fungují trochu jinak a v zásadě není potřeba se jimi moc zabývat (Použít bezdrátové sítě a Služba určování polohy Google). Obě souvisí se Službou určování  polohy Google. Jednotlivé verze Androidu se Vás různě intenzivně snaží donutit tuto službu povolit. Nic nezkazíte, pokud ji povolíte, nic výrazného Vám to ale nepřinese – nebo jsem to alespoň nezaznamenal. V zásadě Google tvrdí, že shromažďuje anonymní data o tom, které Wifi sítě jsou odkud vidět a tyto data pak využívá při rychlejším určování polohy pomocí wifi.

Historie polohy Google

Google může sledovat a ukládat Vaši polohu. Více se o tom dočtete v článku Historie polohy Google.

 

Share This